Ruutiaserata

OPASTUS KYRÖNPELLON AMPUMARADALLE
REITTIOHJE RADALLE
 

Koordinaatit Kyrönpellon ampumaradalle
N61º43.15,5''
E27º11.41,2''

VARUSKUNNAN RATOJEN KÄYTTÖ

Mikkelin Ampujat on tehnyt sopimuksen puolustusvoimien kanssa Kyrönpellon ampumaratojen käytöstä. Seuraavassa on selvitetty eräitä sopimukseen liittyviä asioita. Tarkemmat tiedot löytyvät sopimuksista ja niihin liittyvistä asiakirjoista.
 

Puolustusvoimilla on kaikkien Kyrönpellon ampumaratojen käyttö etuoikeus ilman ennakkoilmoitusvelvoitetta puolustusvoimien ulkopuolisille ampumaratojen käyttäjille.

Ratojen ensisijainen käyttöoikeus on silloin kun puolustusvoimilla ei ole käyttötarvetta vuoroluettelon mukaisten järjestöjen jäsenillä tai niillä henkilöillä, joille puolustusvoimat on erikseen myöntänyt käyttöoikeuden.

MA antaa pyydettäessä jäsenilleen vuosittain radalla kulkulupana toimivan jäsenkortin, kun jäsen on tutustunut Karkialammen päivitettyyn johtosääntöön. Seura toimittaa puolustusvoimille voimassa olevan jäsenistönsä nimilistan, johtosääntöön tutustumisen kuittauslistat ja jäsenkortin mallin. Allekirjoituksellaan MA:n jäsenet sitoutuvat noudattamaan johtosääntöä ja käyttösopimusta. Vain heillä on oikeus ammuntaan käyttösopimuksen mukaisesti.

MA:n jäsenillä on oikeus ( vakiovuoro) käyttää 50, 150 ja 300 metrin kivääriratoja, hirvi-, pistooli-, ampumahiihto- ja haulikkorataa erillisen vuoroluettelon mukaisesti.

Seurallamme on oikeus käyttää em. ratoja myös muiden yhdistysten vakiovuoroilla arkisin klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 9-21 silloin, kun vuoron varanneen yhdistyksen jäsenet eivät käytä omalla vuorollaan rataa tai kun rataa ei ole eriksen varattu minkään yhdistyksen käyttöön. Muista käyttöajoista on sovittava erikseen puolustusvoimien kanssa.

 

Practical- ja haulikkoammuntaa koskevista muista määräyksistä saat tietoja kyseisten jaostojen puheenjohtajilta

MA:n jäsenkortin saat seuran tai oman jaostosi puheenjohtajalta

Ampumaradan järjestyssäännöt

1. Tervetuloa Kyrönpellon ampumaradalle

2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.

3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän ( Etelä-Savon Aluetoimiston ) hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

4. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa urheiluammuntaa Mikkelin Ampujien jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan.

5. Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

6. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.
Ratalaitteissa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja tauluja.

7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

8. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

10. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

11. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen kulissoiduille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

12. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä

13. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana

14. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

 

 Ammunta on keskeytettävä heti, jos

- ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä
- ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo
- ihminen, eläin (jänis, vast), havaitaan ampumapaikan etupuolella
- syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe

Vaaran huomannut on tällöin velvollinen huutamaan SEIS, jolloin ammunta on heti keskeytettävä.

 

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

MIKKELIN AMPUJAT RY.

 

Toiminta ampumaradalla

Saapuessasi radalle:

. ilmoita vahtimestarille tai vastaavalle laji, jota haluat ampua,
. nosta punainen varolippu salkoon
· merkitse nimesi ratapäiväkirjaan,
· tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
· totea ampumapaikan kunto
· huolla aseesi sitä varten varatussa paikassa ja siirry ampumapaikalle,
· tarkasta, ettei vaara-alueella ole ketään
· tutustu laitteiden käyttöohjeisiin
· suojaa kuulosi ammunnan aikana
· suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen
· tarkista ase ammunnan päättymisen jälkeen
· huomioi muiden ampuminen

 

Poistuessasi ampumapaikalta:

· varmistu siitä, että aseesi on lataamaton,
· kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat sekä sijoita ne niille varattuun paikkaan,
· paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun paikkaan,
· huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Näin edistät omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla
· lukitse mitä olet avannut
· sammuta tarpeettomat virrat
· tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
· ilmoita laitevioista ja ongelmista ampumaradan vahtimestarille
· merkitse nimesi kohdalle radalta poistumisaika ja ratapäiväkirjaan ampumasi laukausmää ja kaliberi
. laske punainen varolippu alas

     

    Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi vahtimestarille.

    Näiden ohjeiden rikkoja voidaan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Rangaistusseuraamuksen laiminlyöjä voidaan määrätä Mikkelin Ampujat Ry :n hallituksen päätöksellä menettämään yhdistyksen jäsenoikeutensa tai, jollei hän ole Mikkelin Ampujat Ry :n jäsen, menettämään oikeutensa rata-alueelle pääsyyn.