Ilma-aserata

OPASTUS ILMA-ASERADALLE  ( AMPUMA-AREENA )

REITTIOHJE RADALLE  = Karkialammin kuntotalolle Tyrjäntie 22, jonka alakerrassa ilma-aserata sijaitsee.

MA:n ilma-aserata sijaitsee entisen Savon Prikaatin kuntotalon alakerrassa Karkialammella. Käynti radalle tapahtuu rakennuksen pohjoispään puolelta. 


GPS-koordinaatit (Koordinaatit ovat Valtatien 13 ja Karkialammentien risteykseen, koska Ampuma-Areena sijaitsee PV aluella ja karttaohjelmat eivät tunne sen teitä )
N 61º 42.314'
E 27º 12.463'

 


Alakerran tiloissa on 40-paikkainen ilma-aserata, jossa voi ampua ilmapistoolilla ja ilmakiväärillä. Radalla ovat myös tauluaukot kiväärin asentokilpailuja varten; makuu - polvi - pysty. Lisäksi käytössä on ilmaolympia ja liikkuvan maalin laitteisto sekä elektroninen MEGAlinkin taululaitteisto

TURVALLISUUSOHJEET

ILMA-ASERADALLA

 

• Ampumaradalla liikuttaessa aseet on pidettävä lataamattomina. Jos ase ei ole kuljetuslaatikossa, on aseen lukon tai ilma-aseen latausaukon oltava auki ja värikkään turvasiiman on näyttävä patruunapesästä ja piipin suusta

• Ampumaharjoituksissa ja kilpailuissa on valvojan määräyksiä ehdottomasti noudatettava.

• Aseen saa ladata vain valvojan luvalla.

• Aseen piippu saa osoittaa vain taulujen suuntaan.

• Toisen aseeseen tai ampumatarvikkeisiin ei saa koskea ilman lupaa.

• Seiso ampujien takana n. 2 metrin päässä, jos et ohjaa, avusta tai ammu. Älä häiritse ammuntavuorossa olevia.

• Älä koskaan, missään, millään aseella osoita toista ihmistä.

• Käsittele kaikkia aseita varovasti, aivan kuin ne olisivat ladattuja.

• Varmista, että ammut tauluun, jonka takana on asianmukainen turvallinen suojarakennelma.

• Säilytä aseet aina lukitussa tilassa ja patruunat erillään.

• Käytä ampuessasi kuulosuojaimia ja suojalaseja.

• Älä kolhi asetta tarpeettomasti esim. pudota tuelta

• Aseen kuljetuksesta huolehtivat ohjaajat

• Ilma-aseradalle ei saa tulla päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisina

• Radalla saa käyttää vain urheiluammuntaan soveltuvia ilma-aseita. Mitään muita aseita ei saa tuoda radalle. Teräväkärkisiä luoteja ei saa käyttää.

• Vaara-alueella eli ampumapöydän ja taululaitteiden takana olevan seinän välisellä alueella ei saa liikkua ammunnan aikana.

• Tuli Seis –komennolla ammunta ja tähtääminen on lopetettava välittömästi, latausaukko avattava ja ase laitettava pöydälle. Ammunnan saa aloittaa vasta kun valvoja on antanut siihen luvan.

• Varmista aina harjoituksen jälkeen, että ase ei ole ladattu ja siivoa jälkesi.