Lyhyesti seuran historiaa

Kuva J Puisto
Kyrönpirtti

Mikkelin Ampujat ry on paikkakunnan vanhin yhä toimiva urheiluseura. Perustamisvuosi on 1886 ja alkuperäinen nimi Mikkelin läänin Metsästys- ja Ampumaseura. Alkuaikoina toiminta ei keskittynyt vain ampumaurheiluun vaan tavoitteena oli myös "hyödyllisen metsänriistan kartuttaminen". Hyviä pyssymiehiä tarvittiin pitämään kurissa runsasta petoeläinkantaa ja turvaamaan jo melko niukaksi käyneen hyödyllisen riistan säilyminen. Pelkästään ampumayhdistykseksi seura eriytyi 1949, jolloin sen nimikin muutettiin Mikkelin Ampujat ry:ksi (MA).

Yhteistyö Mikkelin varuskunnan kanssa on ollut toiminnan ja menestymisen edellytys. Ampumaseura ja sotilaat käyttävät samoja Puolustusvoimien ratoja, joissa on sekä armeijan että seuran hankkimia ratalaitteita. Myös kilpailujen järjestämisessä apua on annettu puolin ja toisin. Ampujaseuran kotiratoja ovat olleet Tarkk'ampujapataljoonan vanha ampumarata Kalevankentän kohdalla, Pyykkilammen rata Likolammen lähellä, Kiurunsuon rata Laihalammin pohjoispuolella, Siekkilän rata Kangasniementien varrella, Laurikkalanmäen haulikkorata ja Kyrönpellon ampumarata. Nykyinen Kyrönpirtiksi kutsuttu ampujapaviljonki on vuodelta 1926 ja siirrettiin Siekkilästä nykyiselle paikalleen 1988. Armeijan sekä Mikkelin Ampujien ja 17 muun yhdistyksen yhteinen saunarakennus, Veteraanimaja, valmistui ampumaratojen lähimaastoon 1999. Sisäratoja Mikkelin Ampujilla on vuosien varrella ollut useassa paikassa eri puolilla kaupunkia.

Kilpailutoiminta on aina ollut vilkasta. Kaikki alkuajan kilpailut ammutiin "vapaalta kädeltä" eli pystyasennosta. Kolmiasentoisia kilpailuja alettiin järjestää 1910. Kiväärikilpailujen lisäksi järjestettiin jo 1910-luvulla hirvikilpailuja sekä kiekkokilpailuja. Pistoolikilpailut tulivat ohjelmaan 1920-luvulla. Sotien jälkeen 1940-luvun lopulla alkoi lajien voimakas erikoistuminen ja sarjojen lisääntyminen. Ilma-aseet otettiin käyttöön 1950-luvulla. Uusimpana tulokkaana on practical-ammunta, joka hyväksyttiin Mikkelin Ampujien ohjelmaan 1992. Kilpailumenestystä on tullut maailmanmestaruuksiin saakka. Jouko Hietalahti oli mukana voittamassa pienoiskiväärin joukkuemestaruutta 1974, Sirpa Ylönen nyk. Vesanen voitti pienoiskiväärillä sekä henkilökohtaisen EM:n että MM:n 1982 ja Petri Hujanen sotilaiden MM:n vakiokiväärillä 1993.

Mikkelin Ampujat ry on saanut mainetta myös luotettavana kilpailujen järjestäjänä. Hyvien ratojen lisäksi seuralla on rutinoitunut kilpailukoneisto. Siihen on alusta lähtien kuulunut myös ateriahuollosta vastaava naisjaosto. MA on ollut vuosittain jopa useiden kansallisten kilpailujen isäntänä.

Jäsenmäärä on seuran 134 vuotisen toiminnan aikana kasvanut 21:stä  583:een.  Järjestelmällistä nuorisokoulutusta on ollut 1950-luvulta lähtien. Ampumakoulu yli 8 vuotiaille aloitettiin 1975 ja haulikkoampujien oma ampumakoulu 1987. Nuorisoklubi perustettiin 1991.

Mikkelin Ampujille valmistui vuonna 2011 entisen Savon Prikaatin kuntotalon alakertaan ampumarata.
Alakerran tiloissa on 40-paikkainen ilma-aserata, jossa voi ampua ilmapistoolilla ja ilmakiväärillä. Radalla ovat myös tauluaukot kiväärin asentokilpailuja varten; makuu - polvi - pysty. Lisäksi käytössä on ilmaolympia ja liikkuvan maalin laitteisto sekä 25 kappaletta  elektronisia  MEGA linkin taululaitteistoja joihin voidaan ampua ilma-aseilla sekä ruutiaseilla.
Lisäksi radalla voidaan ampua ruutiaseilla, käytössä on 10 paikkainen 50 m rata.

Ulkoratoja on 3 haulikkorataa (Skeet, Trap ja compak), Practikal rata, villikarju ja piekkarirata.