Tiedoksi jäsenille

 

Syntymäpäivätiedot. Seura ei ilmoita enää jäseniensä syntymäpäiviä Ampumaurheiluliittoon. Jos joku merkkipäiväänsä viettävä haluaa oman merkkipäivänsä julkaistavan Urheiluampujalehdessä, on siitä syytä ilmoittaa liittoon hyvissä ajoin. Urheiluampujan ilmestymis-/aineistopäivät löytyvät lehden alkusivuilta.

MA:n nettisivun osoite on:https://www.mikkelinampujat.com  . Otamme mielellämme vastaan sivujen ylläpitoon liittyviä toiveita ja ehdotuksia.

 

Seuran ja sen toimintaan koskevat kyselyt voi lähettää yksittäisille toimihenkilöille, joiden yhteystiedot löytyvät seuran internet-sivuilta.

 

Seuran asioista tiedotetaan nettisivun, sähköpostin, jäsenkirjeiden ja julkisen sanan avulla sekä talvella ilma-aseradalla ja kesällä Kyrönpellon pienoiskivääriradan ilmoitustaululla.

 

Sarjajako SAL:n kilpailuissa.

Katso ylläolevasta linkistä SAL:n ajantasaiset Kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälisen ampumaurheiluliiton lajeissa ( ei haulikko ) käytettävä sarjajako:

 

M                   kaikki miehet ja pojat ikään katsomatta

N                   kaikki naiset ja tytöt ikään katsomatta

M50 (N50)     kalenterivuonna vähintään 50 täyttävä mies (nainen)

M60 (N60)     kalenterivuonna vähintään 60 täyttävä mies (nainen)

Y70-75-80     kalenterivuonna vähintään 70. 75, 80 täyttävä mies tai nainen

M20 (N20)     kalenterivuonna enintään 20 täyttävä poika (tyttö)

M18 (N18)     kalenterivuonna enintään 18 täyttävä poika (tyttö)

M16 (N16)     kalenterivuonna enintään 16 täyttävä poika (tyttö)

 

Haulikkolajeissa ( ei sporting ) sarjajako on Y, N, Y20, Y17, Y15, N20, Y55, Y65 ja Y70. Sporting-ammunnan sarjajako on Y, N, Y20 ja Y55 edellä olevan mukaisin määritelmin.

 

Practical-ammunnan sarjajako on Y = kaikki kilpailijat ikään ja sukupuoleen katsomatta, N = kaikki naiset ja tytöt ikään katsomatta, Y20 (junior)= kalenterivuonna enintään 20 täyttävä poika tai tyttö, Y51 (senior)= kalenterivuonna vähintään 51 täyttävä mies tai nainen.

 

Siluettiammunnan sarjajako on Y = kaikki kilpailijat ikään ja sukupuoleen katsomatta, Y17 = kalenterivuonna enintään 17 täyttävä poika tai tyttö.

 

SAL:n tukiammunnoissa (kivääri- ja pistoolilajien lasten sarjajako) kilpailukausi käsittää aikavälin 1.1.- 31.12. Ampuja saa ko. kilpailukauden aikana täyttää enintään sarjan mukaisen maksimi-iän. Tytöt ja pojat ampuvat omassa ikä- luokassaan samassa sarjassa.

Uudet kultahippusäännöt 1.10.2018 alkaen löytyvät TÄSTÄ

Sarjajako MA:n kilpailuissa.

MA:n kilpailuissa noudatetaan SAL:n sääntöjen mukaista sarjajakoa. 

Muutoksia kilpailuohjelmaa voi tehdä ao. jaosto. Muutoksesta on ilmoitettava kotisivuilla, Kyrönpellon tai talvella sisäradan ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kilpailua.

Vakuutussopimukset. Seuralla on vakuutussopimus Pohjantähti-yhtiön kanssa. Tekemällä vakuutuksesi seuran asioimiston kautta tuet seuran toimintaa.
Seuralla on vakuutussopimus Pohjola-yhtiön kanssa. Asioimiston tunnusnumero on 9999759-1, joka on mainittava vakuutuksia tehtäessä. Tekemällä vakuutuksesi seuran asioimiston kautta tuet seuran toimintaa.

MA:n historiat.
Hannele Wirilanderin kirjoittama MA:n 100-vuotishistoriaa on myytävänä 10 euron hintaan. Mari ja Pellervo Pekkolan kirjoittamaa MA:n historiaa vv. 1986-2000 on myytävänä 10 euron hintaan. Teoksia myy seuran seuran sihteeri.

SAL:n tuomareista
SAL:n tuomarit ovat kansallinen ylituomari, kansallinen I-luokan tuomari ja II-luokan tuomari. Tuomarikortti on voimassa hyväksymispäivästä lukien neljä seuraavaa täyttä kilpailukautta (kausi = 1.1-31.12).

MUISTA UUSIA TUOMARIKORTTI AJOISSA !!!

Kokeen perusteella myönnetyn II- ja I-luokan tuomarikortin voi uusia hakemuksesta kortin kääntöpuolella olevien merkintöjen perusteella samaan luokkaa (ja lajiryhmään) vain yhden kerran. Uusituksi merkitty kortti on jälleen uusittava suorittamalla tuomarikoe hyväksytyksi. Mikäli kortin viimeisestä voimassaolopäivästä on kulunut vuosi tai kortin kääntöpuolella sen voimassaolon päättyessä ei ole merkintöjä tuomaritehtävistä, on ao. henkilön suoritettava kurssi ja koe uudelleen. Ylituomarikortti uusitaan vain hyväksytysti suoritetun tuomarikokeen perusteella. Kadonneen kortin tilalle voidaan hakemuksesta myöntää uusi kortti samaan luokkaan. Tuomari, joka ei halua uusia korttiaan voimassa olevassa luokassa, voi uusia sen haluamaansa alempaan luokkaa suorittamalla sen luokan kurssin ja kokeen

SM-kilpailuihin osallistumisen yhtenä edellytyksenä sarjoissa M, N, M20, N20, M18, N18, M16, N16, M50 ja N50 on kyseisessä lajissa vähintään II-luokan tuomarikortti, joka on kilpailun ajankohtana voimassa.

Kilpailuun ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittautuminen on järjestäjän sekä kilpailijan ja hänen seuransa välinen sopimus, jolla järjestäjä sitoutuu tarjoamaan kilpailijalle sääntöjen mukaisen kilpailun ja jolla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä ja ohjeita sekä maksamaan osallistumismaksun.

Ilmoittautumisen purkaminen
Ilmoittautuneella kilpailijalla on oikeus perua osallistumisensa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin osallistumismaksu on palautettava. Mikäli kilpailija ilman pätevää syytä ilmoittautumisajan jälkeen peruuttaa osanottonsa, ei maksettua kilpailumaksua palauteta. Jos järjestäjä suo mahdollisuuden maksaa osallistumismaksut kilpailupaikalla, tämä ei poista maksuvelvollisuutta ilman pätevää syytä poisjääneeltä.