25m ja 50m ikäkausisarjojen pistoolilajien lopulliset tulokset

8.8.2019

Huom ! Kyrönpirtistä löytyi avain jossa seuraavanlainen teksti. EURO LOCKS 25079

Liitteet