Syyskokous 26.10.2021

10.10.2021

26.10.2021 klo 18.00 Kyrönpirtissä

Mikkelin ampujien syyskokous järjestetään 26.10.2021 klo 18.00 Kyrönpirtissä. Kyrönpellon ampumaradalla.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Puheenjohtajan vallinta vuodelle 2022. Erovuorossa olevien henkilöiden osalta hallituksen jäsenten valinta. Valitaan tilintarkastajat ja varahenkilöt.

Käsitellään Vuosikokouksen ja seuran säännöt.

Päätetään hallituksen palkkioista vuodelle 2022.

Tervetuloa!