Kyrönpellossa käyttöön uudet toimintasäännöt

31.12.2018

Karjalan Prikaatin Toimintaohje Kyrönpellon ampumaradoille

Varuskunnan päällikön käskyllä ja sattuneiden väärinkäytösten vuoksi toimintatapaa muutetaan Mikkelin Kyrönpellon ampumaradoilla toistaiseksi!
 

Ohessa ohje ampumaan haluaville.

 

 • Alueelle pääsee seuroille jaetuilla avaimilla Jyväskylän kautta puomista 102 (Kyrönpellon puomi), kunhan saadaan nuo avaimet ja uusi lukko puomiin 102
 • Avaimet jaetaan seurojen määrittämille henkilöille, joka vastaa avaimen jaosta ampumaan tuleville henkilöille päivisin.
 • Päivisin ampumaan tulevat henkilöt ilmoittautuvat Kyrönpellon puomilla ennen puolustusvoimien alueelle tuloa kenttäjohtajan apulaiselle numeroon +358 455 297 406 89.
  • ilmoituksella kirjataan kuka tulee ja monta henkilöä on mukana ampumassa
  • ilmoituksen jälkeen voi tulla alueelle.
  • sotilaspoliisit suorittavat tarkastuksia, jossa voidaan käydä toteamassa onko henkilöt ilmoituksen mukaisia.
 • Iltaisin olevilla vuoroilla on seurat määrittävät vastuullisen henkilön Kyrönpellon alueelle, joka toimii alueen vastuullisena valvojana. Eli yksi valvoja koko alueelle!
 • Valvojista seurat toimittavat nimilistat Etelä-Savon Aluetoimistolle
 • valvoja valvoo, että ampumaradoilla noudatetaan annettuja määräyksiä ja ohjeita Kyrönpellon ampumaradan käytöstä
 • avaa puomin ampujille viikolla klo 16.00 ja viikonloppuisin 08.00
 • sulkee puomin 21.00

 

- Jäsenten osalta helppo, mutta miten vierasampujat?

Ovat valvotusti alueella edellisen ohjeiden mukaan! Tarkastukset mitkä koskevat seurojen henkilöstöä ovat pääsääntöisesti arkipäivisin!

Vierasampujat eivät ammu ilman isäntää!