Ilma-aseradan käyttömaksu

14.3.2012

Hallitus päätti kokouksessaan viimme syksynä Karkialammen Ampuma-Areenan käyttömaksuksi

25 € / kausi. Lasku lähetettiin jäsenmaksun kanssa samassa kirjekuoressa. Laskuun jäi eräpäivä

laittamatta, joten maksakaa mahdollisimman nopeasti. Jos ette maksa palauttakaa avaimet

Areenalle.

Terveisin hallitus