Stipendit 2022

VUODEN 2022 STIPENDIEN HAKEMUKSET JÄTETTÄVÄ 31.12.2022 MENNESSÄ

Alla olevalla lomakkeella Mikkelin Ampujat ry:n jäsenet voivat hakea vuosittaisia stipendejä, joiden hakuperusteet määräytyvät yhdistyksen syyskokouksessa vuosittain vahvistettujen kriteerien perusteella.

Yhdistyksen hallitus määrittää vuosittain jaettavien stipendien määrät yhdistyksen taloudellinen tilanne huomioiden.

Alla lainaus vuoden 2022 syyskokouspöytäkirjasta koskien vuoden 2022 stipendejä:

Päätettiin, että kilpailuosanottomaksuja muiden paikkakuntien/seurojen kilpailuihin
ei korvata suoraan yhdistyksen jäsenille. Urheilija maksaa itse osanottomaksunsa
ja yhdistykseltä voi hakea loppuvuodesta jaettavia stipendejä. Stipendin saaminen
edellyttää aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan.

Lisätietoa stipendeistä MA:n puheenjohtajalta, hallituksen jäseniltä tai sihteeriltä.

Stipendit 2022