Ampuma Areenan käyttövuorot muuttuvat lokakuun alusta!

1.10.2017

Areenan käyttövuorot muuttuvat 1.10.2017 alkaen ja ovat voimassa huhtikuulle 2018. Mahdolliset muutosesitykset tulee tehdä oman jaoston johtajalle syyskuun aikana.

Muistutuksena ruutiasevuoroissa tulee yhdellä henkilöllä olla oikeus johtaa ruutiaseammuntoja Areenalla. Tarvittaessa syksyn aikana järjestetään perehdytyskoulutus uusille "ammunnan johtajille" myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Ilmoituksen laatija, Sami Sipponen

Liitteet